Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «IUWMM» (12/12/2006)

               


 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» το οποίο είναι ενταγμένο στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III C EAST

Στόχος του έργου (http://www.iuwmm.com/) είναι η διαμόρφωση ενός μοντέλου βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή ολοκληρωμένων και  καινοτόμων λύσεων διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιτευχθεί μέσω: 

 • του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών και διαχειριστικών εργαλείων συμβατών με τις πολιτικές της ΕΕ,
 • της διάδοσης της έννοιας των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
 • της υιοθέτησης συστηματικών μεθοδολογιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και
 • της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων μέσω: 

 • της δημιουργίας ενός οδηγού εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών,
 • του σχεδιασμού περιφερειακών προγραμμάτων δράσης,
 • της έκδοσης και υπογραφής ενός μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας των ευρωπαϊκών περιφερειών,
 • της από κοινού ανάπτυξης περιφερειακών προσεγγίσεων για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, και
 • της διάδοσης και προώθησης των βέλτιστων πρακτικών.

Το έργο υλοποιείται μέσω: α) ενδοπεριφερειακών συναντήσεων εργασίας, β) ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, γ) εκπόνησης περιφερειακών και συνθετικών μελετών, και δ) σχεδιασμού μοντέλων βέλτιστων πρακτικών.

 

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι 14 εταίροι, από 9 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

 1. Waste Association West Sanoxy, Germany
 2. Lahti Science and Business Park Ltd, Finland
 3. Regional Council of Paijat Hame, Finland
 4. Municipality of Krakow, Poland
 5. AGH Univercity of Science and Technology Krakow, Poland
 6. Prefectural Authority of Thessaloniki, Greece
 7. University of Bologna, Department of Electronics, Computer Science and Systems, Italy
 8. Municipality of La Salle, Italy
 9. Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA), Greece
 10. Energy and Environment Agency of Cova da Beira, Portugal
 11. Tallinn City Government Transport and Environment Department, ΕΕ
 12. Norfolk County Council, United Kingdom
 13. Emilia Romagna Region, Italy
 14. Yambol Regional Administration, Bulgaria

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 1.438.540 € με την συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να ανέρχεται σε 168.000 €. 

 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκένβριο του 2007 ενώ το τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσία πολιτικών  και επιστημόνων ειδικών σε θέματα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων από όλη την Ευρώπη καθώς και εκπρόσωπων  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x