Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «Pilot 4 Safety» (29/11/2010)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19/11/2008 εξέδωσε την οδηγία 2008/96CE για τη ασφαλή διαχείριση οδικών υποδομών με την οποία προέβλεπε μία σειρά από ελέγχους ασφαλείας καθώς και την εκπαίδευση και πιστοποίηση ελεγκτών σχετικών με την οδική ασφάλεια.
 
Η οδηγία αυτή όταν υιοθετηθεί από τα μέλη της ΕΕ θα αφορά μόνο στις Εθνικές οδούς ή στους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι όμως είναι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού οδικού δικτύου. Στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των οδικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων γίνεται σε δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Μεταφορών ενέκρινε στις 22/12/2009 τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα για ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ειδικούς στην οδική ασφάλεια: Εκπαίδευση και εφαρμογή σε δευτερεύοντες δρόμους» Ακρωνύμιο -PILOT4SAFETY στο οποίο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συμμετέχει ως εταίρος.
 
Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από το «Forum Des Laboratories Nationaux Europeens De Recherche ROutiere (FEHRL)» το οποίο είναι μια διεθνή ένωση μεταξύ 30 εθνικών ερευνητικών εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα τις οδοποιίας και ειδικότερα στην ασφάλεια, σε περιβαλλοντικά θέματα, στη τηλεματική, σε υλικά οδοποιίας και άλλα με έδρα τις Βρυξέλλες.
 
Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή Ευρωπαϊκών οδηγιών που συνδέονται με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ειδικών επιστημόνων σχετικών με την οδική ασφάλεια, σε συγκεκριμένους δευτερεύοντες δρόμους των περιοχών των εταίρων. Σκοπός είναι να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και να αναπτυχθεί ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και κοινά εργαλεία για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα οδικής ασφάλειας.
 
Το πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή της ανωτέρω ευρωπαϊκής οδηγίας σε συγκεκριμένους δευτερεύοντες οδικούς άξονες των εταίρων του προγράμματος. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο κάθε εταίρος να μοιραστεί με τους υπολοίπους τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει και να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης καθώς και εργαλεία για την ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού σε θέματα οδικής ασφάλειας.
 
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
1.      Η ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού για τον έλεγχο ασφαλείας δευτερεύουσας σημασίας οδών.
2.      Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων για τη βελτίωση και τελική αποδοχή του συστήματος εκπαίδευσης και την ανταλλαγή επισκέψεων των ειδικών σε θέματα οδικής ασφάλειας που θα εκπαιδευτούν από τον ένα εταίρο στον άλλο προκειμένου να διεξάγουν επιτόπιους εκπαιδευτικούς ελέγχους.
 
Οι ενέργειες που προβλέπονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:
Ενέργεια 1
Διαχείριση έργου, συντονισμός, επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών και Ενέργειας.

Ενέργεια 2
Ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης για το προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Ενέργεια 3
Εφαρμογή στην πράξη οδηγιών που προέκυψαν από την υλοποίηση άλλων παρόμοιων προγραμμάτων καθώς και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να συνεισφέρει κάθε εταίρος.

Ενέργεια 4
Συνεργασία μεταξύ των εταίρων για την παραγωγή ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης και την ανταλλαγή ειδικών σε θέματα ασφαλείας μεταξύ των εταίρων.

Ενέργεια 5
Εκπαίδευση τουλάχιστον δύο μελών του προσωπικού από κάθε εταίρο σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αναπτυχθεί. Το προσωπικό θα παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση 160 ωρών (τμηματικά) στην έδρα του επικεφαλής εταίρου.

Ενέργεια 6
Πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός ελέγχου ανά εταίρο σε ένα οδικό έργο το οποίο είτε θα έχει ολοκληρωθεί είτε θα εκτελείται εκείνη τη στιγμή. Ο έλεγχος θα γίνει από μία ομάδα ειδικών στην οποία θα περιλαμβάνονται ειδικοί και από τους άλλους εταίρους.

Ενέργεια 7
Πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός ελέγχου ανά εταίρο σε ένα κομμάτι δρόμου του έργου που έχει επιλεχθεί. Τον έλεγχο θα το κάνει ομάδα ειδικών στην οποία θα περιλαμβάνονται και ειδικοί και από τους άλλους εταίρους.
 
Ενέργεια 8
Αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Ενέργεια 9
Διάχυση αποτελεσμάτων και μελέτη μέγιστης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων .
 
Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το «Forum Des laboratories nationaux Europeens De Recherche ROutiere (FEHRL)» με έδρα τις Βρυξέλλες.
Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι οι:
1.      Astral, Road Management company of Lazio, Λάτσιο, Ιταλία
2.      Transport Research Centre, Μπρνο, Τσεχία
3.      Generalitai De Catalunya, Βαρκελώνη, Ισπανία
4.      Δήμος Ράντερς, Δανία
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή επιτροπή Ενέργειας και Μεταφορών και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες μέχρι τον Μάιο του 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://pilot4safety.fehrl.org/index.php
ή απευθείας από το τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της ΝΑΘ στα τηλέφωνα
 
Διεύθυνση Προγραμματισμού
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Βασιλίσσης Όλγας 198
ΤΚ 54110
Θεσσαλονίκη
Ελλάς
 
Τηλ 2313 319671
Φαξ 2310 421888
Άτομο επικοινωνίας: Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
 


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x