Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «CIPROGIS» (22/2/2008)

Γενική περιγραφή έργου  

Το έργο αποσκοπεί στη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)  στην Πολιτική Προστασία για την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στις συμμετέχουσες περιοχές. 

Το έργο προβλέπει την κοινή ανάπτυξη Πιλοτικών Πλατφόρμων στις συμμετέχουσες περιοχές, οι οποίες θα παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πολίτες αναφορικά με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων φυσικών και τεχνικών καταστροφών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα ξεκινήσει από την καταγραφή καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των εταίρων. Παράλληλα, θα συνταχθούν μελέτες για τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή αναφορικά με φυσικές ή/και τεχνικές καταστροφές. Στη συνέχεια, οι συμμετέχουσες αρχές θα διαμορφώσουν από κοινού τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των Πιλοτικών Πλατφόρμων και των συγκεκριμένων υπηρεσιών και πληροφοριών που αυτές θα παρέχουν στους πολίτες. Ενδεικτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται είναι:
  • Καταγραφή των τοποθεσιών όλων των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που προκύπτει είτε από φυσική είτε από τεχνητή καταστροφή, όπως λ.χ. αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστική, νοσοκομεία, κλπ. και απεικόνισή τους σε μία πιλοτική εφαρμογή αναπαράστασης δεδομένων που θα επιτρέπει και μερική αλληλεπίδραση με το χρήστη
  • Παροχή Οδηγιών για την Προστασία των Πολιτών απέναντι σε φυσικές και τεχνικές καταστροφές αλλά και για την Προστασία συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (λ.χ. δριμύ ψύχος ή καύσωνα), κλπ.
  • Παροχή άμεσης online ενημέρωσης στους  πολίτες για την αντιμετώπιση ή την προστασία τους έναντι συγκεκριμένων φυσικών ή τεχνικών καταστροφών (Public Alerts) για συγκεκριμένα τμήματα των συμμετεχουσών περιοχών ή και για το σύνολό τους.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα εξειδικευτούν ή θα εμπλουτιστούν περαιτέρω ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κάθε περιοχή. 

Βασικοί στόχοι 
Στους κύριους στόχους του εν λόγω έργου περιλαμβάνονται:
  • Η δημιουργία άμεσων διαύλων επικοινωνίας με το κοινό για την αντιμετώπιση και τον καλύτερο συντονισμό έκτακτων καταστάσεων στις συμμετέχουσες περιοχές
  • Η καταγραφή όλων των υπηρεσιών των συμμετεχουσών περιοχών που πρέπει να συντονιστούν για την καλύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή τεχνικών καταστροφών.
  • Η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ των εταίρων μέσω της μελέτης καλών πρακτικών στις συμμετέχουσες περιοχές σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνικών καταστροφών.
  • Η πιλοτική εφαρμογή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στις συμμετέχουσες περιοχές

Ομάδα εταίρων 

  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Συντονιστής Εταίρος)
  • Δήμος Viterbo (Municipality of Viterbo)


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x