Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔελτία Τύπου

Ανάπτυξη και Διάθεση Διαδραστικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (9/12/2010)

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Διάθεση Διαδραστικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και Επικοινωνίας και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στη ΝΑ Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού € 527.670 Ευρώ.
Ανάδοχος υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία πληροφορικής Hypertech Α.Β.Ε.Ε.
 
Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
    Τη δημιουργία Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη συμμετοχή των πολιτών και στην εγκαθίδρυση άμεσου δίαυλου επικοινωνίας με τη Νομαρχία
    Την εγκατάσταση και λειτουργία Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων (Wi-Fi Hotspots) υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν άμεση και ευέλικτη δικτυακή κάλυψη, προσβλέποντας στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και αντίστοιχων εφαρμογών ΤΠΕ στην ευρύτερη περιοχή.
 
Μέσω του έργου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προσδοκά:
    Τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου ενημέρωσης καθώς και επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών
    Την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προωθώντας την ιδέα της «Συμμετοχικής Δημοκρατίας»
    Την προώθηση της φιλοσοφίας και της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης», που αποβλέπει στη σύσταση αποκεντρωμένων υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης
    Την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών στις εφαρμογές ΤΠΕ μέσω της υποστήριξης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης
 
Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής e-Dialogos
Το έργο προβλέπει τη διάθεση της Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής e-Dialogos για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy) στους πολίτες.
Το e-Dialogos είναι μια νέα, πρωτοποριακή ιστοσελίδα ανοικτού δημόσιου διαλόγου που παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και συζήτησης θεμάτων ενδιαφέροντος, προσφέροντας βήμα ανάδειξης κρίσιμων ζητημάτων για την καθημερινότητα των πολιτών. Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την ευρεία χρήση του e-Dialogos, η ΝΑ Θεσσαλονίκης προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών δράσεων.
 
To e-Dialogos περιλαμβάνει:
    Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (e-Surνeys) για την αξιόπιστη, εύκολη και γρήγορη αποτύπωση της γνώμης των πολιτών σχετικά με πολιτικές και δράσεις της Νομαρχίας
    Ηλεκτρονική Συζήτηση (e-Forυm) μεταξύ Νομαρχίας και πολιτών, όπου κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών σε ποικίλα θέματα
    Ηλεκτρονικά Συλλογικά Αιτήματα (e-Petition), μέσω της συλλογής "υπογραφών" με σκοπό την προώθηση ενός αιτήματος προς τη Νομαρχία
    Ηλεκτρονική Διαβούλευση, με σκοπό την ουσιαστική και άμεση εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής e-Dialogos είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Νομαρχίας στη διεύθυνση: http://www.nath.gr
 
Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Wi-Fi Hotspots)
Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων σε επιλεγμένες Υπηρεσίες της Νομαρχίας, μέσω των οποίων παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σύνολο των πολιτών, με τη βοήθεια κατάλληλων συσκευών που έχουν στην κατοχή τους (φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.).
Έχοντας ως κύριο γνώμονα την κάλυψη σημείων με υψηλή επισκεψιμότητα πολιτών, δημιουργήθηκαν συνολικά έντεκα (11) Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (Wi-Fi Hotspots) στα ακόλουθα κτίρια και Υπηρεσίες της Νομαρχίας:
    Κεντρικό κτίριο Νομαρχίας (Β. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη)
    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 15, Θεσσαλονίκη)
    Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Προστασίας Περιβάλλοντος (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη)
    Διευθύνσεις Πολιτικής Γης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας – Αθλητισμού & Τουρισμού – Πολιτισμού (Αλ. Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη)
    Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)
    Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμη Θεσσαλονίκης)
 
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x