Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔελτία Τύπου

Ανακοίνωση Τύπου από τη Διέυθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για δραστηριότητες Μηνός Νοεμβρίου 2010 (20/12/2010)

Από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία, κατά το μήνα Νοέμβριο 2010, διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης της ως εξής:
1.         Εκδόθηκαν 3, θεωρήθηκαν 2, ανακλήθηκαν 3 άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
2.        Εκδόθηκαν 7 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
3.         Επιλύθηκαν 10 καταναλωτικές διαφορές, 9 διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.
4.        Χορηγήθηκε και ανανεώθηκε 1 άδεια προμήθειας χύμα σπορέλαιων σε επιχειρήσεις τροφίμων.
5.         Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 18 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.
6.        Έγιναν τιμοληψίες υγρών καυσίμων και τροφίμων.
7.         Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε
            Εμπορικά καταστήματα: 2
            Εστιατόρια: 1
            Καταστήματα Ενδυμάτων και Υποδημάτων: 10
            Κρεοπωλεία: 18
            Κυλικεία: 1
            Πρατήρια υγρών καυσίμων: 11
            Πωλητές Λαϊκών Αγορών: 3
            Σούπερ Μάρκετ: 2
            Υαλικά: 1
            Υπαίθριοι πλανόδιοι πωλητές: 32
            Φαρμακεία: 1
            Βυτιοφόρα: 31
            Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 21
            Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 37
8.        Πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι:
- σε 3 εμπορικές επιχειρήσεις ελέγχθηκε η ακρίβεια 8 μετρικών οργάνων μήκους-βάρους (ζυγοί-πλάστιγγες).
9.        Σε 6 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος 34 αντλιών υγρών καυσίμων.
10.       Εξετάστηκαν για ελλιπές περιεχόμενο 52 προσυσκευασμένα προϊόντα.
11.       Ελήφθησαν 79 δείγματα για εξέταση στο ΓΧΚ (55 τροφίμων, 3 βιομηχανικών προϊόντων και 21 υγρών καυσίμων).
12.       Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:
- Δείγματα τροφίμων: 5 μη κανονικά, 1 μη κανονικό-μη ασφαλές.
- Δείγματα βιομηχανικών ειδών: 1 μη κανονικό.
13.       Κατασχέσεις-καταστροφές :
- Σε 1 επιχείρηση κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν 8 κιλά τροφίμων διότι είχαν προσβληθεί από ζωντανά και νεκρά έντομα, προνύμφες και απεκκρίματα αυτών. 
14.       Καταστροφές :
- Σε 6 επιχειρήσεις καταστράφηκαν 2089 τεμάχια προϊόντων Laser Pointer τα οποία είχαν δεσμευτεί από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας (σε προηγούμενες χρονικές περιόδους) κατά τη διενέργεια ελέγχων σχετικών με την απαγόρευση της διάθεσής τους στην κατανάλωση.
15.       Διερευνήθηκαν 18 καταγγελίες-παράπονα.
16.       Διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.
17.       Διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα 25 μηνυτήριες αναφορές.
18.       Επιβλήθηκαν σε:
          3 επιχειρήσεις άμεσα πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 € για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.
          4 επιχειρήσεις πρόστιμα με απόφαση Νομάρχη συνολικού ύψους 14.000 € για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.
          52 επιχειρήσεις πρόστιμα με 67 αποφάσεις Νομάρχη συνολικού ύψους 188.500 € για μη κανονικά-μη ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/06.
Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 208.500 €.
19.       Ειδικοί Έλεγχοι:
-           Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, βάσει προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε επιχειρήσεις πώλησης επιβατηγών αυτοκινήτων σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία οχημάτων.
-           Εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και βάσει προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σχετικοί με την ασφάλεια των προς διάθεση στην κατανάλωση παιδικών ενδυμάτων και μαγνητικών παιχνιδιών.
 


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x