Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΝέα - Ανακοινώσεις

Νέος δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας διαχείρισης του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας: www.e-themis.gov.gr (2/4/2009)

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε τη βάση νομικής πληροφόρησης e-themis που αποτελεί προηγμένο τεχνολογικά εργαλείο διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό.

Στο δικτυακό τόπο
e-themis.gov.gr  ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, κατηγοριοποιημένη σε 40 θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπηρεσία που παρέχεται στο κοινό για πρώτη φορά και μάλιστα δωρεάν. 

Το Portal της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας (ΔΚΝ) δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης νομοθετημάτων.

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την ενότητα Αναζήτηση και διακρίνεται στις παρακάτω επιλογές:
  • Γενικά Ευρετήρια
  • Πίνακες Περιεχομένων των Τόμων
  • Θεματικές Ενότητες
  • καταχωρημένα νομοθετήματα (μετά το 2000)
  • περιεχόμενα των ιστοσελίδων (πλην νομοθετημάτων)
  • Ιστορικότητα
Η αναζήτηση στα Γενικά Ευρετήρια πραγματοποιείται στους τόμους 42 και 42Α.
Η αναζήτηση στους Πίνακες Περιεχομένων των Τόμων πραγματοποιείται στον τόμο Γενικά Ευρετήρια
Η αναζήτηση στις Θεματικές Ενότητες πραγματοποιείται στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες
Η αναζήτηση στα καταχωρημένα νομοθετήματα (μετά το 2000) δίνει τη δυνατότητα μιας σύνθετης αναζήτησης με κριτήρια που διευκολύνουν την εύρεση των νομοθετημάτων.
Η αναζήτηση στα περιεχόμενα των ιστοσελίδων πραγματοποιείται στα περιεχόμενα του Portal και δεν φέρνει αποτελέσματα σχετικά με τα νομοθετήματα.
Η αναζήτηση στην Ιστορικότητα οδηγεί στις σκαναρισμένες σελίδες που έχουν ιστορικά δημιουργηθεί στους τόμους της Υπηρεσίας.

Για ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση (ανάγνωση και εκτύπωση) επισκεφθείτε το νέο διαδικτυακό τόπο www.e-themis.gov.gr


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x