Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη για την προμήθεια εκλογικού υλικού που απαιτείται για τις ανάγκες των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 (9/9/2010)

Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο υποβολής προσφοράς για τα είδη που απαιτούνται για τις ανάγκες των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Παρακαλούμε να το συμπληρώσετε με τις τιμές που προσφέρετε ανά είδος και τη συνολική τιμή και να το προσκομίσετε έως την Πέμπτη 16/09/10 και ώρα 11:00-13:00 στην Επιτροπή προμήθειας εκλογικού υλικού (Λυόμενο Οικονομικού, Βασ. Όλγας 198), προκειμένου να γίνει  απευθείας ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007).
Διευκρινίζεται:
1) η προμήθεια θα ανατεθεί στον μειοδότη και
2) η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνει σταδιακά έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010.
3) θα υπογραφεί σύμβαση που θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.
4) τα υλικά θα παραληφθούν και θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εκλογικού υλικού. 
Επισημαίνουμε ότι υπάρχουν δείγματα στο Τμήμα Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού.                                                

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Έντυπο Πληροφοριών - Προσφορές για εκλογικό υλικό 43 KB 
Έντυπο Υποβολής Προσφοράς 50 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x