Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Πρόσκληση Συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του υπολοίπου έργου της «Μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2010-2011» (1/10/2010)

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΑΞΙ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ αλλά και υπολοίπου έργου γενικά, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2010-2011, προβαίνει στη διαδικασία ανάθεσης του έργου με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον Ν.3879/21-9-2010 (ΦΕΚ τ.Α΄.163/21-9-10) και Ν.3887/30-9-10 (ΦΕΚ τ.Α΄.174/30-9-10).


Παρακαλείσθε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να παρευρεθούν την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 9:30 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Ν.Α.Θ., στη Βασιλέως Ηρακλείου 12, 8ος όροφος, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι μέχρι την ημέρα της διαπραγμάτευσης δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, η άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η βεβαίωση του ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ (έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει στην υπηρεσία μας).  
Η παραπάνω διαδικασία θα διεξαχθεί μέχρι πέρατος και αν παραστεί ανάγκη θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα . 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μεταφορά Μαθητών ΑΜΕΑ 66 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x