Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΝομαρχιακή Εταιρία Ολοκληρωμένων Δράσεων Α.Ε.Η Νομαρχιακή Εταιρία Ολοκληρωμένων Δράσεων Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε., συστάθηκε την 29/9/2005 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, με αριθμό Μητρώου 59292/62/Β/05/0163.

Σκοπός της εταιρίας είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη πρωτοβουλιών και έργων του πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, στην κατεύθυνση των υποδομών, της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των απασχολούμενων και η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων στο Νομό Θεσσαλονίκης και εφ’ όσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ειδικότερα σκοπείται:

1. Συστηματοποίηση, κωδικοποίηση, ιεράρχηση, σχεδιασμός, ωρίμανση, υποστήριξη, έγκριση, υλοποίηση, και αξιοποίηση – διαχείριση παρεμβάσεων, έργων και ενεργειών Ν.Α.Θ.,
2. η ανάπτυξη νέων και η βελτίωση υφιστάμενων Υποδομών, οι οποίες συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα,
3. η εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Θεσμικού πλαισίου, για τη βελτίωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργητών, του συστήματος διακίνησης αλιευμάτων και της δημόσιας υγείας,
4. η συμβολή στην εφαρμογή νέων και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μεθόδων και διαδικασιών οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
5. η ενίσχυση της οργάνωσης στην μεταποίηση τυποποίηση και διανομή των προϊόντων,
6. η στήριξη σε ενέργειες και δράσεις προώθησης και προβολής προϊόντων,
7. η συμβολή στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
8. η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης,
9. η βελτίωση της ποιότητας των απασχολουμένων και των κατοίκων.

Η Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε. εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» από Διοικητικό Συμβούλιo, η σύνθεση του οποίου είναι:

* Πρόεδρος : Απόστολος Γιάντσης
* Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Στόικος
* Μέλος : Καλλιόπη Μπαλλά
* Μέλος : Βασίλειος Τουλίκας
* Μέλος : Δημοσθένης Μπαλτουμάς


Η εταιρία εδρεύει στη Βασ. Όλγας 198 (σε κτίριο που ανήκει στον αύλειο χώρο του κτιρίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε. στα τηλέφωνα: 2310 409711 & 2310 409804, ή μέσω φαξ στο 2310 409711 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: neod@nath.grΣχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προκήρυξη ΝΕΟΔ (6/10/2009) 80 KB 
Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x