Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΚέντρο Υποδοχής Επενδυτών


Το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών λειτουργεί ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης (one-stop-shop) με αντικείμενο το συντονισμό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύστασης μιας νέας επιχείρησης, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή επιχειρηματία.
 
Το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών αναλαμβάνει επίσης το έργο της ενημέρωσης  με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών της περιοχής για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω των προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον εθνικό πλαίσιο κινήτρων ενισχύσεων.
 
Ενδεικτικά, αντικείμενο του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών του Νομού Θεσσαλονίκης αποτελούν τα εξής:
 1. Πληροφόρηση του επιχειρηματία ή υποψηφίου επενδυτή και υποστήριξη του στην ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά κατηγορία επένδυσης για τη σύσταση επιχείρησης και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.
 2. Υποδοχή, παραλαβή αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και συντονισμός όλων των ενεργειών της  Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την αδειοδότηση για ίδρυση, επέκταση, συντονισμό και διακοπή δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στο Νομό Θεσσαλονίκης μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση τους.
 3. Υποδοχή, παραλαβή αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και συντονισμός όλων των ενεργειών της  Δημόσιας Διοίκησης για την έγκριση εταιρικής μορφής και των διαδικασιών δημοσίευσης μιας ιδρυόμενης εταιρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης μέχρι και την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση τους.
 4. Ταχεία και αξιόπιστη ενημέρωση των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο Νομό Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν.
 5. Παρακολούθηση της εξέλιξης της κάθε φάσης της επένδυσης με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων για την πρόοδο των εργασιών. Ηλεκτρονική μεταφορά πληροφορίας και διεκπεραίωση εγγράφων που αφορούν επενδύσεις, μέσω Η/Υ. Συγκέντρωση των παρατηρήσεων του κοινού για τα παραπάνω θέματα,
Η λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών έχεις ως στόχους τα ακόλουθα:
  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Την ισότιμη, ισόποση και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων.
  • Τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων.
  • Την καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ωφελούμενοι από αυτή την ολοκληρωμένη λειτουργία θα είναι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και η Ελληνική οικονομία.
Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x