Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - IMMIGRANT'S GUIDE

 


Ο οδηγός του μετανάστη συντάχθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή. Απευθύνεται στους μετανάστες που σκοπεύουν να έρθουν ή είναι σε διαδικασία εγκατάστασης στην περιφέρεια της Αττικής. Προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε κάθε μετανάστη που βρίσκεται ή σκοπεύει να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ενημερώνεται για τις διαδικασίες και τα έντυπα που απαιτούνται, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για το χειρισμό των υποθέσεων των μεταναστών.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, καθώς και για την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας και στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, ενημερώνει για τη διαδικασία εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα, τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας παραμονής και εργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Παρέχει πληροφορίες για θέματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, την ασφάλιση, τη φορολογία, τη νομική στήριξη, την εκπαίδευση, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Στόχος της προσπάθειας αυτής για τη διάχυση της γνώσης είναι να βοηθήσει τους μετανάστες να ενταχθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Στο βαθμό που πρόκειται για ομάδα νεοεισερχόμενη που δε γνωρίζει τις υπηρεσίες που μπορεί να απευθυνθεί, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και το νομικό πλαίσιο που διέπει την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών, η συγκέντρωση των πληροφοριών που χρειάζεται σε έναν οδηγό αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την πληροφόρησή της. Στο βαθμό δε που πρόκειται για ομάδα που γνωρίζει ελλιπώς ή καθόλου τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, η μετάφραση του οδηγού σε άλλες γλώσσες θα διευκολύνει τη χρήση του από την πλειονότητα των μεταναστών. 

Οι γλώσσες στις οποίες μεταφράζεται ο οδηγός είναι η Αγγλική, η Αλβανική, η Ρωσική και η Τουρκική.


Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x